Baggrund for projektet


Kontekstbaseret undervisningsmateriale med fokus på autentisk sproghandling

Materialet er baseret på 10 små film, der behandler centrale emner fra danskernes hverdag set fra nydanskeres synsvinkel, men fortolket af danskere. Det har været væsentligt i optagelsen af filmene, at situationerne var autentiske og sproget ubearbejdet. Dette betyder, at der er indforståede vendinger og udtryk, som kan gøre sproget vanskeligt tilgængeligt. For at afhjælpe dette kan man støtte sig til underteksterne på dansk eller de fire fremmedsprog. Desuden er det væsentligt ikke blot at fokusere på det, der bliver sagt, men også at fortolke det i sammenhæng med kropssprog og intonation.

Baggrund for filmene

Filmene er udarbejdet efter oplæg fra tre fokusgrupper, hvor opgaven har været at beskrive og fortolke symboler i det danske hverdagsliv (jvf. Gullestrups kulturanalyse).

Fokusgrupperne bestod af:

En gruppe med anden etnisk herkomst og med ringe tilknytning til det danske samfund, en gruppe veluddannede flygtninge med job og sidst en gruppe veluddannede indvandrere med job. Der var repræsenteret mange nationaliteter, med bopæl i hhv. Syddanmark, Midtjylland, Nordjylland og Sjælland.

Deltagere i produktionen:

Indhold og undersøgelse: Udviklingskonsulent Tove N. Knudsen, Videnscenter for Integration (VIFIN).

Produktion af film: Produktionsskolen Datariet i samarbejde med Tove N. Knudsen.

Deltagere i filmene: Amatørskuespillere fra Jelling (kontaktperson: Eva Guldman), Kommunikationsafdelingen på Bestseller a/s (kontaktperson: Bo Terp), deltagere på Jelling Festival (kontaktperson: Anette Nowak og Jacob Væggemose) samt en ansat i tøjbutikken Selected, Vejle.

Hjemmeside og support: Multimedia & Grafisk Design, Videnscenter for Integration (VIFIN).

 

Logo

Sekretariat:   +45 7681 3880